• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۷
  سجاد خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  نیما عالی است