• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۲۸
  مریم روحبخش من این اجرا رو خیلی بیشتر از اجرای میکسش دوست دارم و کلی باهاش خاطره دارم
  آقای حامی صدای فوق العاده ای دارن
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  مهراب سلطان پاپ ایران
  ۱۳۹۸/۱/۳۱
  مهسا عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۷
  داریوش عالی
  ۱۳۹۸/۴/۶
  مهراب حامی عشقه،خاطره سازه
  ۱۳۹۸/۵/۲
  آلاله زارع اوکی
  ۱۳۹۹/۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳۰
  صحرا عالیه
  ۱۴۰۰/۲/۴
  ارمغان عالی