• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۸
  امیرعلی آریافر بسیار زیبا
  ۱۳۹۸/۴/۴
  امیر همیشه عالیه دیگه
  ۱۳۹۸/۴/۲۶
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
  بهنام عالی