• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۳
  مرضیه جنتی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  حسام خوب
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  اکبر فلاح عالی