• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۳/۲۲
  امیر خیلی محشر بود
  ۱۳۹۷/۷/۱۴
  احسان بی نظیر و ماندگار
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  ناشناس اهنگه خوبی هس
  ۱۳۹۸/۹/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  آرش خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  Sina بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۳/۲۹
  سینا خوب
  ۱۴۰۰/۵/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۰
  ناشناس