آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱/۲۸
  امير خوب
  ۱۳۹۷/۶/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۵
  ناشناس عااالییییییی
  ۱۳۹۹/۷/۹
  امین عالی
  ۱۳۹۹/۹/۹
  یوسف درودبرشمامن تنهاخواننده ای که توی چهل سال گوش به اهنگهاوترانهاش دادم وتمام اهنگهای اون خواننده رابامفهوم کامل دنبال کردم استادبزرگ زنده یاد محمدرضاشجریان بوده وچون استادحسام الدین سراج هم شاگردی استادشجریان راکرده به دیده استاده بزرگ میبینیم امروزاولین بارم بودگوش به اهنگهاش دادم باهاش حال کردم خوانندهای سنتی کشورمون همه خوب وعزیزن عالی بودصدای دلنشین این استادعزیزانشاالاه رهرواستادعزیزمازندیادمحمدرضاشحریان کم نشه واقعاشاگردان عزیزوخوبی هم جانهادبرامون خداهمه راحفظ کنه وسالم وبرقرارباشنددرودبراین استادعزیزحسام الدین سراج
  ۱۳۹۹/۱۰/۱
  مجید خدا حفظش کنه این سید را چقدر با حال میخونه واقعا به دل میشینه مرحبا
  ۱۴۰۰/۴/۹
  ناشناس بییار خوب
  ۱۴۰۰/۵/۶
  ناشناس عالی