• 58 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۱۹
  aIi اگه می شه آرین یاری جدید تری هم بخواند
  ۱۳۹۵/۲/۱
  ناشناس this is very good
  ۱۳۹۵/۹/۲۹
  سرور عالی بود فک نمیکرد ایقد اهنگات جذاب باشن عاااااااالی
  ۱۳۹۶/۱/۲
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۲/۲۵
  سمیرا عالیه
  ۱۳۹۷/۳/۱۳
  رویان عالی
  ۱۳۹۷/۳/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۳/۲۹
  سمیه عالی
  ۱۳۹۷/۴/۱۱
  اتنا عالیه این آهنگ عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــه
  ۱۳۹۷/۴/۲۳
  مرتضی عاااالیه
  ۱۳۹۷/۴/۳۰
  هاشم عالی
  ۱۳۹۷/۵/۱۲
  عامر عالیههههههههههه
  ۱۳۹۷/۵/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۵/۲۲
  حدیث عالیه
  ۱۳۹۷/۵/۲۳
  علی خوبه
  ۱۳۹۷/۵/۲۶
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۶
  نادر خلی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۹
  علی عالیه
  ۱۳۹۷/۸/۲۶
  ناشناس عاااالیه
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
  ناشناس عالی هست
  ۱۳۹۷/۹/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۵
  Kianoosh بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۰
  mohammad عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۰
  Maryam خوب
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  بای ساحره العرب اهنگ قشنگه
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  هاني عالي
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  ناشناس بله
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  سنساذس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  آ خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  HOSSAN عالی درجه 1
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  ناشناس عالی بوود
  ۱۳۹۷/۱۱/۹
  فریبا عباسی کردشولی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
  النا عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  محمد مهدی عالیه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
  ال عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  علی عاااالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۹
  ناشناس عالیه این اهنگ عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  سام عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۸
  ماجد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۷
  کوثر عالیه
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  Mona Ba mazeast☺
  ۱۳۹۸/۵/۵
  سینا عاااااالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۸/۱۵
  میلاد خیلی خوب عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۰
  نیما بسیار خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
  ناشناس خیلی قشنگه عالیع
  ۱۳۹۸/۱۲/۵
  ارین یاری خوب بود عالی
  ۱۳۹۹/۱/۷
  عسل عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳۱
  عباس خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  شهزاد عالیه دمشگرم
  ۱۳۹۹/۶/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۱
  م عالی