• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۸/۳
    فرشیدیلقی عالی بود
    ۱۳۹۵/۹/۴
    دلارام خوب