آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 2 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  رویا عالی
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  حسین قهرمانی خیلی عالی
  ما هر چه داریم از سنتهای اصیل داریم و باید ارزش آنها را داشته باشیم
  سنتهای ما ارزشهای ماست
  پس با داشتن سنتها ارزش داریم
  در کنار معرفت و فرهنگ ناب