• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۳۰
  حسنیه خوب
  ۱۳۹۸/۹/۴
  Taha خیلی این اهنگو دوس دارم
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
  Amir God