• 18 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۲۲
  طاها عاشقتم پویان
  ۱۳۹۴/۲/۲۲
  shervinalijani قلبم پویان مختاری ایول دادا همه اهنگ گات خوبن مخصدصا همین
  ۱۳۹۵/۲/۹
  امین یعنی حرف نداری اقا پویان چه اکنی وازندگی
  ۱۳۹۵/۵/۱۰
  mahdi خیلی اهنگ قشنگی بود داش پویان
  ۱۳۹۵/۵/۱۰
  mahdi خیلی اهنگ قشنگی بود داش پویان
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
  اریو پویان جان عالییییییییی
  ۱۳۹۷/۹/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  امیر عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۹
  امیر عالییی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
  55 عالی


  ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
  Masoomeh_di عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۸
  محمدحسن عالی عاشقتم پویا
  ۱۳۹۷/۱۲/۸
  Mohamadhasan عالی عاشقتم لعنتی
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
  مهرافرین عالی
  ۱۳۹۸/۴/۷
  علی سلام عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
  شاه خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۱۸
  سلام عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۴
  ناشناس خوب