• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۸/۵/۲۰
  Najme عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  رضا عباسی فوق العاده