• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۷/۷
  ali عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۶
  شایان عالی و بااحساس
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  عاطف عالی