• 16 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۶
  جعفر عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳۰
  عرفان عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  علی بسیارعالی
  ۱۳۹۸/۶/۹
  عارف فوق العاده
  ۱۳۹۸/۹/۱۳
  ناشناس عااالی
  ۱۳۹۹/۲/۵
  Amir عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  نگین عالی بود
  ۱۳۹۹/۷/۴
  رضا خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  نازیلا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  ناشناس ابی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  رضا قربانی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۵
  G عاااااالی
  ۱۴۰۰/۸/۶
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۸/۶
  ت خوب
  ۱۴۰۱/۵/۲۹
  امیر ارسلان بیگی عالی