آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

  • 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
    امراللهی سلام صبح جمعه 95/10/17ساعت 7.41بخیر خدا همه ی رفتگون را بیامورز وآقای ناصرخان هم همچین بیامورزه وقرین رحمتش گردانه واقعا همه آهنگای خوانندگان ممالک دنیا باتوجه به حس وحال وهوای لحظه ای عمرمون بهمون باشنیدنش ه یه حس وحال دگرگون ساز باشورشعف وبه فکرفرورفتن میده ومارو به مرورخاطره ودیدن وفکرکردن به اعمالمون تا این لحظه وهدف آفرینش حق تعال از این عظمت بی همتایش میبره واین آهنگ واقعا منو وشاید شما وخیلی از ما انسانهارو باتوجه به اوحسمون دراون لحظه به تحمل ومبارزه وسختی کشیدنهای ومقاومتهایی که کردیم برای هدفهامون چه ملی وچه فردی میده که من باشیدنش این حسو بهم داد با نوع ریتم وخواندن وآلات انتخابی برای نوازندن آهنگش که تاثیر بسزایی میده واقعا دست تولیدکنندگان این اثر صوتی دلنشین درد نکنه وخدا رحمت کنه آقای ناصرجان رو .
    ۱۳۹۷/۸/۲۰
    محمدشکوری Good