• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۳/۴
  حسین واقعان دمش گرم من که دوستش دارم عالی بود.
  ۱۳۹۹/۴/۵
  ساواش عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  فهیمه اهنگ های زیباییست