• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۳/۲۸
  سیروس م امروزه صداها خیلی بهم نزیک هستن،ولی
  صدای پرهام شبیه هیچکس نیست.
  صداش منحصر به فرداست!
  ۱۳۹۶/۲/۱۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۷/۲/۱۱
  ناشناس دمت گرم ناز نفست
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۴
  ابوالفضل عالیه آهنگاش عاشقشونم
  ۱۳۹۸/۱۰/۷
  میلاد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳۱
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۲
  یسناموسوی Ali