• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۹
  خسرو عالی خوندن جناب سرلک دست و صدای گرمشون درد نکنه.خسته نباشن.
  ۱۳۹۷/۷/۱۴
  بهنام رحمانی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  نسیم عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۸
  شهرام عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۲
  مرتضی عالی