• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  ناشناس عالی بود عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  بهنام عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  سهند احسنت،عالی بود