• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۴/۴
    فاطیییییی بسیار عالــــــــــــی من خودم به شخصه از وقتی این اهنگ رو دیدم طرفدار پروپاقرص بهنام جون شدم