• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  ناشناس عالی