• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۳
  الهه خووبه
  ۱۳۹۸/۶/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مهندس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۲/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۵
  امیر بی نظیر
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  سارا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۷
  سجاد عالی برد
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  محمد بسار عالی