• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۵/۷
  صفی عالی
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  معظمه عالی
  ۱۳۹۸/۸/۵
  حدیث خوبه
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  حمید بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۷
  الهه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  الناز خیلیییییییییی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  ارتین عالی