• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۹/۷
  علی 7 ( 9 ) 1395 عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  حامد عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۱
  مبینا رنجبر عالیه