• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۴۰۱/۶/۱۵
    علی طرفدارش بسیار عالی و عالیه
    ۱۴۰۱/۶/۱۸
    وحید عالی