• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۱/۶/۱۰
  فرشاد آدم از این صدا فقط لذت میبره
  ۱۴۰۱/۶/۱۰
  مهدی یاد قدیما افتادیم ایول????????
  ۱۴۰۱/۶/۱۱
  نرگس ریاحی منش خوب