• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۷/۴
  سیاوش عالی
  ۱۴۰۰/۷/۶
  ملیحه عالیه
  ۱۴۰۰/۷/۶
  ناشناس خوبه