• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۵/۹
  علی فوق العاده بود ممنون
  ۱۴۰۰/۶/۳
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۳
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۷
  علی استاد آقای چنگیز حبیبیان آهنگ جدید زیاد بخون
  ۱۴۰۰/۶/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۵
  وحیدم به به