• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۵/۷
  0 خوبه
  ۱۴۰۰/۵/۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۱
  ناشناس عالیست
  ۱۴۰۰/۵/۱۲
  علی طرفدار عالیه و عالیه
  ۱۴۰۰/۵/۱۹
  ازاده عالی مثل همیشه
  ۱۴۰۰/۶/۴
  ناشناس عالی