• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۴/۲۸
  علی طرفدار مهدی احمدوند فوق العاده بود ممنون استاد مهدی احمدوند
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  سعید عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۶
  raha yes
  ۱۴۰۰/۵/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۱
  جواد عالی