• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۴/۲۵
  علی عالیه
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  فاطمه عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱
  عادل خوب