• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۴۰۰/۴/۲۰
  ناشناس اهنگ خوبیه
  ۱۴۰۰/۴/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۵/۸
  ناشناس خوب ارامش میده