• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  Reza عااااالللی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
  ناشناس من دوس دارم این آهنگ رو
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  ایمان عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  آرش مثل همیشه عای
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۸
  حسین حسن زاده عالللللللیییییی