• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
  تبسمm.d این اهنگ خیلی احساسی بود و در حین خیلی هم عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
  غریبه عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  فاطمه آهنگ ها خیلی خوب هستن
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  ناشناس عالیییب
  ۱۴۰۰/۱/۱۴
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۶
  عالی عالی