• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
  نرگس عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  آیدا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  احمد عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  مرجان عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  سلمان خوبی