• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  بهزاد خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
  Mahdi خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
  رضا خوب