• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  السا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  خوبا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱
  نیما خوب