• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
  ناشناس عالی......
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  پیمان عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
  علی بسیار فوق العاده است