• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
  وحید عالی بهترین برترین
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  حسن خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  سعیدرحمتی عالیه عشق منه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  محموذ خیلی خیلی خسته نباشید واقعا عالیه///
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  احد عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  فاطمه عالبیی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  مهدی حسین زاده تهران عااالی
  ۱۴۰۰/۱/۴
  رضا خیلی قشنگ