• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۹
  حسین خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۹
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  حامی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  قاشم عالی