• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۲/۴
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  من آلی
  ۱۳۹۹/۱۲/۶
  رضا خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  قدير بابائي عالي
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  علی عالی