• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  ناشناس بخداعالیست ای جونم.خداحفظش کند
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  ناشناس دوست دارم صدباربگم عالیست .انگار از زاویه قلبم میدونسته که اینو با احساس خوانده .الهی حفظ باشی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  ناشناس عالی مثل همیشه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  قاسم مشتی هستی
  ۱۳۹۹/۱۲/۳
  ناشناس عللی
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  شبنم عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس قشنگه