• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  ممد عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  بختیاری عالیه.... پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش،مخوانش پسر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  محمد خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  ح خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  سعیدعبدالهی موسیقی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  محمد مهدی عبدی خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  جواد جعفری بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲
  حمیدرضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  دومان دمت گرم
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
  ناشناس خوب