• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  اشکان عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  محمد عالییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  زهرا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  داوود خیلی قشنگ و غمیگینه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  محسن عالیی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  ابراهیم خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  انا عالیه تشکر
  ۱۳۹۹/۱۲/۶
  الهه عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  ناشناس خیلی عالی ممنون ازشما