• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  عاشق خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  سایدا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  یسنا این آهنگ با تو آروم دلم عالی عاشق این آهنگ شدم ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆این هم ستاره های این آهنگ