• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  مبینا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  محمد عالی