• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  ناشناس عالی........
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  Deli
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  سمیرا عالی