• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  سعید خوب بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۷
  محمد سبحان عباسی عالی و زیبا
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  مجید عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  soofi عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  آزیتا حاتم پور عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  ساتک خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  سعید خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲
  رضا خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  عالی عالی