• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  آنیا واقعا عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  فاطمه خیلی عالیه دستتون درد نکنه به سازنده اش
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  ناشناس علی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  رادمان اهنگ سریال روزگارانی در چوکوراوا
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  ستایش نصرت آبادی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  ابوالفضل آوازخوان