• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۲
  مینا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲
  مھدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  فرزاد عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  همتا عالیه عشقه امیر
  ۱۳۹۹/۱۱/۵
  رضا خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۵
  عرفان خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  علی خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  یاسین عالی این آهنگ تقدیم میکنم به همه ی بانوان ایران زمین
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  حامد خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
  کبرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  ناشناس خوب